Φορμικό οξύ

 • Μυρμηκικό οξύ 98,5%min

  Μυρμηκικό οξύ 98,5%min

  Καθαρότητα: 85%, 90%, 94%, 98,5 λεπτά%
  Τύπος: HCOOH
  CAS NO.: 64-18-6
  ΟΗΕ ΑΡΙΘ.:1779
  EINECS: 200-579-1
  Βάρος τύπου: 46,03
  Πυκνότητα: 1,22
  Συσκευασία: 25kg/τύμπανο, 30kg/τύμπανο, 35kg/τύμπανο,250kg/τύμπανο,IBC 1200kg,ΔΕΞΑΜΕΝΟ ISO
  Χωρητικότητα: 20000MT/Y
  Περιεχόμενο: (85%, 90%, 94%, 99%)
  Συσκευασία: Τύμπανα PE (25kg,35kg,250kg)
  1200 kg IBC;ΔΟΧΕΙΟ ISO

 • Μυρμηκικό οξύ 94%

  Μυρμηκικό οξύ 94%

  Καθαρότητα: 85%, 90%, 94%, 98,5 λεπτά%
  Τύπος: HCOOH
  CAS NO.: 64-18-6
  ΟΗΕ ΑΡΙΘ.:1779
  EINECS: 200-579-1
  Βάρος τύπου: 46,03
  Πυκνότητα: 1,22
  Συσκευασία: 25kg/τύμπανο, 30kg/τύμπανο, 35kg/τύμπανο,250kg/τύμπανο,IBC 1200kg,ΔΕΞΑΜΕΝΟ ISO
  Χωρητικότητα: 20000MT/Y
  Περιεχόμενο: (85%, 90%, 94%, 99%)
  Συσκευασία: Τύμπανα PE (25kg,35kg,250kg)
  1200 kg IBC;ΔΟΧΕΙΟ ISO

 • Μυρμηκικό οξύ 90%

  Μυρμηκικό οξύ 90%

  Καθαρότητα: 85%, 90%, 94%, 98,5 λεπτά%
  Τύπος: HCOOH
  CAS NO.: 64-18-6
  ΟΗΕ ΑΡΙΘ.:1779
  EINECS: 200-579-1
  Βάρος τύπου: 46,03
  Πυκνότητα: 1,22
  Συσκευασία: 25kg/τύμπανο, 30kg/τύμπανο, 35kg/τύμπανο,250kg/τύμπανο,IBC 1200kg,ΔΕΞΑΜΕΝΟ ISO
  Χωρητικότητα: 20000MT/Y
  Περιεχόμενο: (85%, 90%, 94%, 99%)
  Συσκευασία: Τύμπανα PE (25kg,35kg,250kg)
  1200 kg IBC;ΔΟΧΕΙΟ ISO

 • Μυρμηκικό οξύ 85%

  Μυρμηκικό οξύ 85%

  Καθαρότητα: 85%, 90%, 94%, 98,5 λεπτά%
  Τύπος: HCOOH
  CAS NO.: 64-18-6
  ΟΗΕ ΑΡΙΘ.:1779
  EINECS: 200-579-1
  Βάρος τύπου: 46,03
  Πυκνότητα: 1,22
  Συσκευασία: 25kg/τύμπανο, 30kg/τύμπανο, 35kg/τύμπανο,250kg/τύμπανο,IBC 1200kg,ΔΕΞΑΜΕΝΟ ISO
  Χωρητικότητα: 20000MT/Y
  Περιεχόμενο: (85%, 90%, 94%, 99%)
  Συσκευασία: Τύμπανα PE (25kg,35kg,250kg)
  1200 kg IBC;ΔΟΧΕΙΟ ISO